سفارش پروژه های دینامیک سیالات محاسباتی با متلب

انجام شبیه سازی مباحث درس دینامیک سیالات محاسباتی با متلب پذیرفته می شود. از جمله اقدامات قابل انجام:

تحلیل توزیع دما در انواع و اشکال مختلف اجسام به کمک روش های مختلف از جمله اجزا محدود، حجم محدود و …

حل معادلات پایا و غیر پایا

حل معادلات مربوط به گرما در صفحه، دیسک، مکعب، استوانه و … با شرایط های مختلف مرزی

بدست آوردن توزیع دقیق دما به صورت تحلیلی (دقیق)

حل معادلات به روش عددی به طور ضمنی و غیر ضمنی ( Implicite & Explicite)

رسم توزیع دما به صورت گرافیکی

رسم انواع نمودار های مختلف

گزارش نویسی و درج نتایج نهایی

و…

شما میتوانید به راحتی سفارش انجام شبیه سازی تمرین درس انتقال حرارت یا CFD خود را به اساتید متلبی بسپارید. برای این منظور فرم درخواست زیر را تکمیل و ارسال بفرمایید.

فرم درخواست شبیه سازی

 

کد امنیتی

 

پاسخ دهید