برق کنترل

نمایش یک نتیجه

 • %13 تخفیف A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

  A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

  کد مقاله g245

  عنوان مقاله:

  A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش کنترل تطبیقی ساده برای ردیابی مسیر ربات غیر هولونومیک

  کنترل تطبیقی برای کنترل مسیر یابی ربات

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : Actuator dynamics, adaptive control, dynamic surface design, nonholonomic mobile  robots, robot dynamics, robot kinematics

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 66,000 تومان
 • %24 تخفیف

  Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller

  کد مقاله C31
  عنوان مقاله
  Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller
  حل با روش گراديان MRAS و رسم نمودارها به ازاي گاماهاي مختلف
  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل تطبیقی، غیر خطی، روش گراديان , پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب MRAS
  Adaptive, nonlinear feedback controller

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 57,800 تومان
 • %37 تخفیف

  Learning improvement by using Matlab simulator in advanced Sliding-mode observer for speed- ensorless induction motor drives

  کد مقاله g80

  عنوان اصلی مقاله :

  Learning improvement by using Matlab simulator in advanced Sliding-mode observer for speed- ensorless induction motor drives

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  بهبود یادگیری با استفاده از شبیه سازی با نرم افزار Matlab در رویت گر اسلادینگ مد پیشرفته  برای درایوهای موتور القایی سرعت-بدون سنسور

  طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی

  سال ارائه:  2003       نوع مقاله:IEE        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 47,600 تومان
 • %70 تخفیف

  مساله n-وزیر با استفاده از الگوریتم BBO

  کد پروژه g293
  عنوان مقاله:
  مساله n-وزیر با استفاده از الگوریتم BBO ( مبتنی بر جغرافیای زیستی )
  سال ارائه: – نوع مقاله: – گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : الگوریتم BBO

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  50,000 تومان 15,000 تومان
 • تحلیل سیستم غیر خطی (نقاط تعادل، صفحه فاز، پایداری و …) 2- طراحی کنترلگر به روش فیدبک خطی ساز 3- طراحی کنترلگر به روش مد لغزشی

  1- تحلیل سیستم غیر خطی (نقاط تعادل، صفحه فاز، پایداری و …) 2- طراحی کنترلگر به روش فیدبک خطی ساز 3- طراحی کنترلگر به روش مد لغزشی

  کد پروژه g241

  عنوان پروژه:

  1- تحلیل سیستم غیر خطی (نقاط تعادل، صفحه فاز، پایداری و …)

  2- طراحی کنترلگر به روش فیدبک خطی ساز

  3- طراحی کنترلگر به روش مد لغزشی

  گزارش: دارد

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  40,000 تومان
 • A Control Strategy to Fast Relieve Overload in a Self-healing Smart Grid

  کد مقاله P75
  عنوان مقاله:
  A Control Strategy to Fast Relieve Overload in a Self-healing Smart Grid
  سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد (در قالب ویدیو)
  کلید واژه : اسمارت گرید
  Contingency, Emergency control, Overload,Self-healing, Smart grid, UPFC, WAMS.

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

  A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

  کد مقاله g244
  عنوان مقاله:
  A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  یک روش طراحی کنترل کننده خطی MIMO برای بهینه سازی مقاوم و درجه دوم
  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره، SISO
  Optimal control, Robust control, Dynamic simulation, MIMO linear controllers, CSTR control

  در دو حالت با اغتشاش و بدون اغتشاش شبیه سازی شده است

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A nonlinear control for enhancing HVDC light transmission system stability

  کد مقاله g288
  عنوان مقاله:
  A nonlinear control for enhancing HVDC light transmission system stability
  با توجه به اینکه در مقاله تنها معادلات کنترل کننده غیرخطی ارائه شده است و صحبتی از نحوه طراحی و پیاده سازی کنترل کننده PID نشده است , تنها کنترل کننده غیرخطی پیاده سازی شده است.
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : HVDC light; Nonlinear control; Digital simulation; PWM

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

  A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

  کد مقاله g130
  عنوان مقاله:
  A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  طرح کنترلی جدید MPPT برای سیستم توربین بادی با استفاده از جبرانگر عصبی
  سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
  Robotic system, Computed torque, control, Neural network, Variable structure control, H∞ control, Lyapunov stability

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان