%24 تخفیف

Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller

76,000 تومان 57,800 تومان

توضیحات

کد مقاله C31
عنوان مقاله
Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller
حل با روش گراديان MRAS و رسم نمودارها به ازاي گاماهاي مختلف
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل تطبیقی، غیر خطی، روش گراديان , پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب MRAS
Adaptive, nonlinear feedback controller

توضیحات تکمیلی

نوع مقاله

ژورنال متفرقه

سال

2010

شبیه سازی در فضای

ام فایل متلب, سیمولینک متلب

گزارش

مختصر دارد