%22 تخفیف

Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

76,000 تومان 59,600 تومان

توضیحات

کد مقاله S7

عنوان مقاله:

Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

توضیحات تکمیلی

سال

2006

نوع مقاله

Elsevier ژورنال

شبیه سازی در فضای

ام فایل متلب

گزارش

کامل دارد