فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • %22 تخفیف

  Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

  کد مقاله S7

  عنوان مقاله:

  Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

  ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

  سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 59,600 تومان
 • %33 تخفیف

  Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

  کد مقاله g165
  عنوان مقاله:
  Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  عملیات بهینه شده توسط بارهای قابل کنترل بر اساس توپولوژی شبکه هوشمند با در نظر گرفتن پیش بینی تابش خطا
  سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : اسمارت گرید
  DC smart house, interconnection point power flow, optimal operation, smart grid

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 51,000 تومان
 • %70 تخفیف

  Full-wave Bridge Rectifier Analysis

  کد پروژه g307
  عنوان پروژه:
  Full-wave Bridge Rectifier Analysis
  تجزیه و تحلیل یکسو کننده پل تمام موج
  سال ارائه: – نوع مقاله: – گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  58,000 تومان 17,400 تومان
 • %70 تخفیف اورلب کردن سیگنال صوت با روش OLA

  اورلب کردن سیگنال صوت با روش OLA

  کد پروژه g35

  عنوان اصلی پروژه :
  اورلب کردن سیگنال صوت با روش OLA
  تقسیم بندی سیگنال به پارتهای مشخص و دارای همپوشانی و ….
  این روش را به سه صورت معروف OLA پیاده سازی کرده ایم
  سال ارائه:  –       نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت    گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: Overlap and Add algorithms

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  50,000 تومان 15,000 تومان
 • %73 تخفیف

  تشخیص واژه از طریق لب خوانی

  کد پروژه g305
  عنوان پروژه:
  تشخیص واژه از طریق لب خوانی
  سال ارائه: – نوع مقاله: – گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش سیگنال با متلب, لب خوانی, تشخیص واژه

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  55,000 تومان 15,000 تومان
 • %72 تخفیف اصلاح زاویه چرخش تصویر

  اصلاح زاویه چرخش تصویر

  کد پروژه g32 

  عنوان اصلی پروژه :
  اصلاح زاویه چرخش تصویر
  اگر عکسی از جدول یا برگه ای گرفته شود زوایای آن را اصلاح و به صورت صحیح در خط افقی نشان می دهد

  سال ارائه:  –       نوع پروژه: اصلاح زاویه     گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  50,000 تومان 14,200 تومان
 • %60 تخفیف Placeholder

  اورلب کردن سیگنال صوت با روش SOLA

  کد پروژه g36

  عنوان اصلی پروژه :
  اورلب کردن سیگنال صوت با روش SOLA
  سال ارائه:  –       نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت    گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: Synchronous Overlap and Add (SOLA(

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  30,000 تومان 12,000 تومان
 • (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

  (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

  کد مقاله g39

  عنوان مقاله:

  (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  کنترل گشتاور مستقیم موتور القایی با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی
  سال ارائه:  2008       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ،  Direct Torque Control, Stator Space Vectors, space vector modulation (SVM), پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • تحلیل سیستم غیر خطی (نقاط تعادل، صفحه فاز، پایداری و …) 2- طراحی کنترلگر به روش فیدبک خطی ساز 3- طراحی کنترلگر به روش مد لغزشی

  1- تحلیل سیستم غیر خطی (نقاط تعادل، صفحه فاز، پایداری و …) 2- طراحی کنترلگر به روش فیدبک خطی ساز 3- طراحی کنترلگر به روش مد لغزشی

  کد پروژه g241

  عنوان پروژه:

  1- تحلیل سیستم غیر خطی (نقاط تعادل، صفحه فاز، پایداری و …)

  2- طراحی کنترلگر به روش فیدبک خطی ساز

  3- طراحی کنترلگر به روش مد لغزشی

  گزارش: دارد

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  40,000 تومان