فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  کد مقاله g216

  عنوان مقاله:

  A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای مکان یابی و اندازه بهینه DG در سیستم های توزیع

  توضیح:با الگوریتم PSO شبیه سازی بر روی شبکه 33 و 69 باسه انجام شده است

  سال ارائه:  2012       نوع مقاله: Elsevier                      ترجمه: دارد

  کلید واژه:  Distributed generation, Genetic algorithm, Placement, Particle swarm optimization, Losses

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A fast chaos-based image encryption scheme with a dynamic state variables selection mechanism

  کد مقاله g301
  عنوان مقاله:
  A fast chaos-based image encryption scheme with a dynamic state variables selection mechanism
  طرح رمزگذاری تصویر مبتنی بر چاووس سریع با مکانیزم انتخاب دینامیکی متغیرهای حالت
  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  Image encryption, Dynamic state variables selection, Pixel-swapping based confusion, Snake-like diffusion

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

  کد مقاله g270
  عنوان مقاله:

  A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

  جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق

  سال ارائه: 2006       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:  Fault current limitation, flux-charge-model control, microgrid, positive- and negative-sequence, power quality compensator

  محدود کردن جریان خطا- مدل کنترل شار و شارژ, میکروگرید , مولفه مثبت و منفی , جبران کننده توان

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A particle swarm optimization based simultaneous learning framework for clustering and classification

  A particle swarm optimization based simultaneous learning framework for clustering and classification

  کد مقاله  g354

  عنوان مقاله:

  A particle swarm optimization based simultaneous learning framework for clustering and classification

  چارچوب یادگیری همزمان بر مبنای بهینه سازی ازدحام ذرات به منظور کلاسترینگ(خوشه بندی) و دسته بندی

  سال ارائه:  2014         نوع مقاله: Elsevier               ترجمه فارسی: دارد

  کلید واژه :

  دسته بندی، بهینه سازی ازدحام ذرات، خوشه بندی، بخش بندی تصویر، فاکتور جهانی

  Classification, Particle swarm optimization, Clustering, Image segmentation, Global factor

  Clustering

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  78,600 تومان
 • A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  کد مقالهg47

  عنوان مقاله:

  A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                     گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO), پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Priority-based Task Scheduling Algorithm in Grid

  A Priority-based Task Scheduling Algorithm in Grid

  کد مقاله g255

  عنوان مقاله:

  A Priority-based Task Scheduling Algorithm in Grid

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  یک الگوریتم زمانبندی ارتباط (وظیفه) در شبکه (Grid) بر اساس اولویت

  سال ارائه:  2010      نوع مقاله: IEEE                           گزارش: دارد

  کلید واژه:

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems

  A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems

  کد مقاله g96
  عنوان مقاله:

  A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  مروری بر پخش بار اقتصادی و مدیریت ریسک در مقیاس بزرگ پلاگین در خودروهای الکتریکی (PHEVs) – نفوذ سیستم های قدرت

  بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه

  سال ارائه:  2011       نوع مقاله: Elsevier              گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)و Economic dispatchو Joint scheduling وRisk management وElectric market

   

  متلبی راهی بسوی موفقیت

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  کد مقاله g99
  عنوان مقاله:

  A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE                  گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:

  جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM), neutral current compensation, power quality improvement, T-connected transformer, voltage source converter (VSC

   

  متلبی راهی بسوی موفقیت
  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

  Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

  کد مقاله g260
  عنوان مقاله:
  Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  الگوریتم پرتو تطبیقی برای ضد متراکم

  سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، سیگنال، تشخیص الگو
  Pattern Recognition, Adaptive Array Signal Processing, Anti-Jamming, Optimized LMS Algorithm

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان