فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • Color Plane Interpolation Using Alternating Projections

  Color Plane Interpolation Using Alternating Projections

  کد مقاله g5
  عنوان اصلی مقاله :

  Color Plane Interpolation Using Alternating Projections
   ترجمه فارسی موضوع مقاله: درونیابی طرح رنگ با استفاده از پیش بینی های متناوب

  سال ارائه:  2002       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: –

  کلید واژه : پردازش تصویر Bayer pattern, color filter array, demosaicing,

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising

  Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising

  کد مقاله g4
  عنوان اصلی مقاله :

  Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (عکس) با استفاده از فیلتر بیلاترال (دوطرفه)
  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر ، تبدیل موجک گسسته Image Processing , wavelet thresholding , Image Denoising, wavelet

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • SUPPRESSION OF POWERLINE INTERFERENCE IN ECG USING ADAPTIVE DIGITAL FILTER

  SUPPRESSION OF POWERLINE INTERFERENCE IN ECG USING ADAPTIVE DIGITAL FILTER

  کد مقاله g2

  عنوان اصلی مقاله :
   SUPPRESSION OF POWERLINE INTERFERENCE IN ECG USING ADAPTIVE DIGITAL FILTER
  حذف نویز از سیگنال قلب ECG توسط فیلتر دیجیتال تطبیقی
  سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش سیگنال ، مهندسی پزشکی Electrocardiogram, Matlab and Simulink, Least Mean Square (LMS) algorithm

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان