فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • %22 تخفیف

  Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

  کد مقاله S7

  عنوان مقاله:

  Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

  ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

  سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 59,600 تومان
 • %25 تخفیف

  Application of fuzzy inference systems to detection of faults in wireless sensor networks

  کد مقاله O47

  عنوان مقاله:

  Application of fuzzy inference systems to detection of faults in wireless sensor networks

  آشکارسازی خطا در شبکه¬های سنسوری وایرلس

  سال ارائه:  2012       نوع مقاله:Elsevier                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : گراف ارتباطی یک WSN بصورت گراف، مدل کردن بر مبنای FIS به منظور تشخیص خطا,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه matlab,پروژه های آماده متلب,Wireless sensor networks, Fault detection, Fuzzy inference systems, Neural networks, Distributed scheme

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 57,000 تومان
 • A survey of the dummy face and human face stimuli used in BCI Paradigm

  کد مقاله g302
  عنوان مقاله:
  A survey of the dummy face and human face stimuli used in BCI Paradigm
  بررسی صورت ساختگی و محرک چهره انسان مورد استفاده در پارادایم BCI
  سال ارائه: 2015 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  Event-related potentials, Brain-computer interface (BCI), Dummy face, Human face

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  کد مقاله g51

  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع

  پخش بار سیستم قدرت در حضور و عدم حضورDSTATCOM

  پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضورD-STATCOM

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال             گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow, پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  کد مقاله g98
  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش رفت و برگشت به عقب برای راه حل جریان در شبکه های توزیع

  بر روی شبکه 30باسه انجام شده است

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: Elsevier            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:درس بهره برداری، Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow

   

  متلبی راهی بسوی موفقیت

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  کد مقاله g216

  عنوان مقاله:

  A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای مکان یابی و اندازه بهینه DG در سیستم های توزیع

  توضیح:با الگوریتم PSO شبیه سازی بر روی شبکه 33 و 69 باسه انجام شده است

  سال ارائه:  2012       نوع مقاله: Elsevier                      ترجمه: دارد

  کلید واژه:  Distributed generation, Genetic algorithm, Placement, Particle swarm optimization, Losses

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  کد مقاله g269
  عنوان مقاله:

  A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  ترجمه موضوع مقاله: ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای مکان بهینه DG و اندازه در سیستم های توزیع

  توضیحات: بر روی شبکه 33باسه شبیه سازی انجام شده و از الگوریتم PSO و فازی استفاده شده است

  سال ارائه: 2012       نوع مقاله: Elsevier        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:  Distributed generation, Genetic algorithm, Placement, Particle swarm optimization, Losses

  قبل از خرید این محصول اطلاعات بیشتری از ما بگیرید

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A comparative review of approaches to prevent premature convergence in GA سال ارائه:

  کد مقاله O56

  عنوان مقاله:

  A comparative review of approaches to prevent premature convergence in GA

  سال ارائه:  2014                 نوع مقاله: Elsevier                        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، tsp، فروشنده دوره گرد، کروموزوم، جهش,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه matlab,پروژه های آماده متلب,

  Evolutionary algorithms, Genetic algorithm, Markov chain, premature convergence, Schema theory, Statistical mechanics

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A coordinated MIMO control design for a power plant using improved sliding mode controller

  کد مقاله C84

  عنوان مقاله:

  A coordinated MIMO control design for a power plant using improved sliding mode controller

  شبیه سازی معادلات غیرخطی مربوط به نیروگاه

  سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : نیروگاه، توربین , پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب

  Steam power plant Boiler–turbine system Sliding mode control Throttle steam pressure

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان