فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • %37 تخفیف

  Learning improvement by using Matlab simulator in advanced Sliding-mode observer for speed- ensorless induction motor drives

  کد مقاله g80

  عنوان اصلی مقاله :

  Learning improvement by using Matlab simulator in advanced Sliding-mode observer for speed- ensorless induction motor drives

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  بهبود یادگیری با استفاده از شبیه سازی با نرم افزار Matlab در رویت گر اسلادینگ مد پیشرفته  برای درایوهای موتور القایی سرعت-بدون سنسور

  طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی

  سال ارائه:  2003       نوع مقاله:IEE        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 47,600 تومان
 • A new approach to adaptive control no nonlinearities

  کد مقاله C30
  عنوان مقاله
  A new approach to adaptive control no nonlinearities
  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل تطبیقی, پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب
  Model reference control; Linear time-varying control; Adaptive control

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • a simple nonlinear control of a two wheeled welding mobile robot

  کد مقاله C63
  عنوان مقاله:
  a simple nonlinear control of a two wheeled welding mobile robot
  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  تخمینگر RLS، ربات , پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب
  Tracking, welding mobile robot, welding path reference

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • available transfer capability enhancement using facts devices

  کد مقاله g236

  عنوان مقاله:

  available transfer capability enhancement using facts devices

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  افزایش قابلیت انتقال موجود با استفاده از ادوات FACTS

  بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت

  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: IEEE                           گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

  Available transfer capability, electricity market, flexible ac transmission systems, optimal power-flow

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

  Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

  کد مقاله g38

  عنوان مقاله:

  Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  کنترل گشتاور مستقیم موتور سنکرون با آهنربای دائم

  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor, پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  66,000 تومان
 • Fuzzy model predictive control of nonlinear processes using genetic algorithms

  کد مقاله C79

  عنوان مقاله:

  Fuzzy model predictive control of nonlinear processes using genetic algorithms

  کنترل سیستم ها غیر خطی، تئوری کنترل پیش

  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم فازی، شناسایی مدل یا پلانت, پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب

  Fuzzy models; Fuzzy control; Model predictive control; Genetic algorithms

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Placeholder

  modeling integrated lane changing behaviour

  کد مقاله O71

  عنوان مقاله:

  modeling integrated lane changing behaviour

  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ماکزیمم لایکلیهود، محاسبه میزان تشابه ماتریسA,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه matlab,پروژه های آماده متلب,

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • MRAS Based Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

  کد مقاله P22
  عنوان مقاله:
  MRAS Based Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
  سال ارائه:  2003       نوع مقاله: کنفرانس                        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : سنکرون، تطبیقی، اینورتر، موتور
  Permanent Magnet Synchronous Motor, Sensorless Control, Model Reference Adaptive System. Systems, Current Controlled Inverter

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Network Modeling for Digital Simulation of Switching Transients

  Network Modeling for Digital Simulation of Switching Transients

  کد مقاله  g360

  عنوان مقاله:

  Network Modeling for Digital Simulation of Switching Transients

  PSCAD

  سال ارائه:  2003          نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  Switching Transients, Line Energization, Pre-Strike

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان