فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • 2D-LDA : A statistical linear discriminant analysis for image matrix

  کد مقاله I9
  عنوان مقاله:
  2D-LDA : A statistical linear discriminant analysis for image matrix
  تشخیص چهره  به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2D LDA

  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره
  Image representation, Linear discriminant analysis, Subspace techniques, Face recognition

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA

  A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA

  کد مقاله g105
  عنوان مقاله:
  A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  شناسایی حالات چهره  با فیلتر گابور و روش‌های کاهش بعد PCA و LDA
  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، استخراج ویژگی، حالت چهره
  Local Gabor filter bank, feature extraction, PCA, LDA, facial expression recognition

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Placeholder

  A NEW H-inf DESIGN METHOD FOR HIGH PERFORMANCE ROBUST TRACKING Control

  کد مقاله C20
  عنوان مقاله
  A NEW H-inf DESIGN METHOD FOR HIGH PERFORMANCE ROBUST TRACKING Control
  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل مقاوم، تطبیقی ،H  بی نهایت, پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب
  H-inf Control, Internal Model Control, Model Matching, Robust Tracking, Adaptive Control

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  کد مقالهg47

  عنوان مقاله:

  A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                     گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO), پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Robust and Efficient Algorithm for Eye Detection on Gray Intensity Face

  A Robust and Efficient Algori thm for Eye Detection on Gray Intensity Face

  کد مقاله g152
  عنوان مقاله:
  A Robust and Efficient Algori thm for Eye Detection on Gray Intensity Face
  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  الگوریتم های قوی و کارآمد برای تشخیص چشم به رنگ خاکستری(GRAY) شدت صورت
  تشخیص و شناسایی چشم

  لطفا این پروژه را از هیچ جا خرید نکنید. این پروژه دارای اشکال است. این محصول جهت اطلاع شما از نقص آن از سایت متلبی حذف نشده 
  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  66,000 تومان
 • Analysis-Circuit-Modeling-and-Optimization of Mushroom Waveguide Photodetector

  کد مقاله P27
  عنوان مقاله:
  Analysis-Circuit-Modeling-and-Optimization of Mushroom Waveguide Photodetector
  آشکارساز موج بر نور به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای غلبه بر پهنای باند و بازدهی کوانتومی موازنه شده در آشکارسازهای نوری معمولی ، در نظر گرفته می شود . برای غلبه بر تماس بین خازن و مقاومت ، WGPD پیشنهاد می شود .در این مقاله مدل مدار کالیبره شده برای WGPD ارائه شده است.
  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: TRANSACTIONS             گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : آشکارسازی موج، بهینه سازی، مدار
  Analytical modeling of photodetectors, circuit modeling of photodetectors, modeling of photodiodes, mushroom photodetectors, optimization of photodetectors, parasitics of photodetectors, photodetectors (PDs), photodiodes, waveguide photodetectors

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

  کد مقاله C131
  عنوان مقاله:
  Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  معادله دینامیک حاکم بر یک ربات کوادروتور
  Quadrotor Architecture, VTOL Control, Nonlinear control, Backstepping, Sliding-mode

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Canny Edge Detection Enhancement by Scale Multiplication

  کد مقاله I12
  عنوان مقاله:
  Canny Edge Detection Enhancement by Scale Multiplication
  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: –
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه
  Edge detection, scale multiplication, multiscale analysis

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Characteristic Wave Detection in ECG Signal Using Morphological Transform

  کد مقاله S2
  عنوان مقاله:
  Characteristic Wave Detection in ECG Signal Using Morphological Transform

  سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، مورفولوژی,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,
  Singularity detection, Characteristic waves, ECG, Morphological transform, multiscale morphological derivative (MMD)

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان