فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • A new hybrid method based on fuzzy-artificial immune system andk-nn algorithm for breast cancer diagnosis

  کد مقاله I52

  عنوان مقاله:

  A new hybrid method based on fuzzy-artificial immune system andk-nn algorithm for breast cancer diagnosis

  يك هيبريد جديد بر پايه سيستم ايمني مصنوعي fuzzy

  والگوريتم k-nn براي تشخيص سرطان سينه

  سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ایمنی، پردازش تصویر,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  k-Nearest neighbour classification system; Artificial immune systems; Fuzzy weighting; Breast cancer diagnosis; Wisconsin Breast Cancer, Diagnosis Data; k-Fold cross validation

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A nonlinear control for enhancing HVDC light transmission system stability

  کد مقاله g288
  عنوان مقاله:
  A nonlinear control for enhancing HVDC light transmission system stability
  با توجه به اینکه در مقاله تنها معادلات کنترل کننده غیرخطی ارائه شده است و صحبتی از نحوه طراحی و پیاده سازی کنترل کننده PID نشده است , تنها کنترل کننده غیرخطی پیاده سازی شده است.
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : HVDC light; Nonlinear control; Digital simulation; PWM

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Decentralized Adaptive Fuzzy Control for a class of Nonlinear Systems

  Decentralized Adaptive Fuzzy Control for a class of Nonlinear Systems

  کد مقاله g126
  عنوان مقاله
  Decentralized Adaptive Fuzzy Control for a class of Nonlinear Systems

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  کنترل غیر متمرکز تطبیقی فازی برای یک کلاس از سیستم های غیر خطی
  سال ارائه:  2007       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل فازی، غیر خطی
  Decentralized Control, Fuzzy Controller, Interconnected Nonlinear System

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Expert system for low frequency adaptive image watermarking: Using psychological experiments on human image perception

  Expert system for low frequency adaptive image watermarking: Using psychological experiments on human image perception

  کد مقاله g116
  عنوان مقاله:

  Expert system for low frequency adaptive image watermarking: Using psychological experiments on human image perception

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  سیستم خبره برای نهان نگاری تصویر فرکانس پایین تطبیقی : با استفاده از آزمایش های روانی در ادراک تصویر انسانی

  سال ارائه:  2007        نوع مقاله: Elsevier                                       گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه: واترمارکینگ تصویر، پردازش تصویر

  Blind image watermarking; Discrete wavelet transform; Psychological experiments; Human image perception; Edge mask

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Exposing Digital Forgeries in Video by Detecting Duplication

   

  کد مقاله O79

  عنوان مقاله:

  Exposing Digital Forgeries in Video by Detecting Duplication

  افشای جعل دیجیتال در ویدئو با تشخیص تکرار

  سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، ویدئو, پروژه متلب,شبیه سازی بامتلب

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • FACE DETECTION USING LOCAL SMQT FEATURES AND SPLIT UP SNOWCLASSIFIER سال ا

  کد مقاله I34

  عنوان مقاله:

  FACE DETECTION USING LOCAL SMQT FEATURES AND SPLIT UP SNOWCLASSIFIER

  سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو

  Object detection, Pattern recognition, Lighting, Image processing

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Face Detection with Clustering, LDA and NN

  کد مقاله I54

  عنوان مقاله:

  Face Detection with Clustering, LDA and NN

  سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : چهره ، شبکه عصبی، هوش مصنوعی، پردازش تصویر,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation

  Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation

  کد مقاله g257
  عنوان مقاله:
  Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation
  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش‌بندی رنگی پوست صورت

  سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : فازی، SVM، پردازش تصویر،
  Color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (FNN), mixture of Gaussian classifier (MGC), structure learning

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Genetic Multivariable PID Controller Based on IMC

  کد مقاله C4
  عنوان مقاله
  Genetic Multivariable PID Controller Based on IMC
  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، کنترلر PID
  PID tuning, genetic, GA, optimal

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان