فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • %61 تخفیف

  Locality-Sensitive Hashing for Finding Nearest Neighbors

  کد مقاله g15

  عنوان اصلی مقاله :

  Locality-Sensitive Hashing for Finding Nearest Neighbors

  ترجمه فارسی موضوع مقاله: هشینگ محل دقیق برای پیدا کردن نزدیک ترین همسایگان

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: –

  کلید واژه : LSH ، SIGNAL PROCESSING  ،

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 29,800 تومان
 • (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

  (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

  کد مقاله g39

  عنوان مقاله:

  (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  کنترل گشتاور مستقیم موتور القایی با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی
  سال ارائه:  2008       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ،  Direct Torque Control, Stator Space Vectors, space vector modulation (SVM), پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Genetic Algorithm Based Dynamic Load Balancing Scheme for Heterogeneous Distributed Systems

  کد مقاله P10
  عنوان مقاله:
  A Genetic Algorithm Based Dynamic Load Balancing Scheme for Heterogeneous Distributed Systems
  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: کنفرانس     گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیستم توزیع ناهمگن
  Heterogeneous distributed system, dynamic load balancing, makespan, genetic algorithm.

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Novel Direct Torque Control for Electrically Excited Synchronous Motor Drives with High Power Factor and Low Ripples in Flux and Torque

  کد مقاله g264
  عنوان مقاله:
  A Novel Direct Torque Control for Electrically Excited Synchronous Motor Drives with High Power Factor and Low Ripples in Flux and Torque

  ترجمه موضوع مقاله: کنترل گشتاور مستقیم برای درایو موتور سنکرون الکتریکی هیجان زده با ضریب قدرت بالا و ریز موج های پایین در شار و گشتاور

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: ندارد
  کلید واژه:  Electrically excited synchronous motor, Direct torque control, Space vector modulation, Rotor field current, Power factor

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • کد مقاله g400 عنوان مقاله: A NOVEL TECHNIQUE FOR OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT AND SIZING IN DISTRIBUTION SYSTEMS WITH NON-LINEAR LOADS BASED ON HARMONIC SOURCE IDENTIFICATION در این مقاله براساس شناسایی بارهای هارمونیکی با استفاده از مدلسازی ریاضی بارهارمونیکی به مکانیابی بانک خازنی پرداخته است و برای شناسایی منبع هارمونیک با استفاده از رابطه زیر و مدلسازی برحسب هارمونیک ولتاژ رابطه ریاضی بدست امده و برای تعیین ضرایب از روش حداقل مربعات بهره گرفته شده است و سپس دریک شبکه توزیع دارای بارهارمونیکی مکانیابی خازن را با درنظر گرفتن قیدهای تلفات و قید اتلاف انرژی هارمونیکی و قید هزینه سرمایه گذاری خرید خازن و نهایتا هزینه رزونانس در شبکه را بدست اورده و نهایتا مکانیابی بهینه را با روش ژنتیک انجام داده سال ارائه: 2008 نوع مقاله : ژورنال گزارش فارسی: دارد کلید واژه: OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT, NON-LINEAR LOAD, HARMONIC ANALYSIS, GENETIC ALGORITHM (GA), HARMONIC SOURCE IDENTIFICATION AND CURRENT SEPARATION

  A NOVEL TECHNIQUE FOR OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT AND SIZING IN DISTRIBUTION SYSTEMS WITH NON-LINEAR LOADS BASED ON HARMONIC SOURCE IDENTIFICATION

  کد مقاله g400

  عنوان مقاله:

  A NOVEL TECHNIQUE FOR OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT AND SIZING IN DISTRIBUTION SYSTEMS WITH NON-LINEAR LOADS BASED ON HARMONIC SOURCE IDENTIFICATION

  در این مقاله براساس شناسایی بارهای هارمونیکی با استفاده از مدلسازی ریاضی بارهارمونیکی به مکانیابی بانک خازنی پرداخته است و برای شناسایی منبع هارمونیک با استفاده از رابطه زیر و مدلسازی برحسب هارمونیک ولتاژ  رابطه ریاضی بدست امده  و برای تعیین ضرایب از روش حداقل مربعات بهره گرفته شده است و سپس دریک شبکه توزیع دارای بارهارمونیکی مکانیابی خازن را با درنظر گرفتن قیدهای تلفات و قید اتلاف انرژی هارمونیکی و قید هزینه سرمایه گذاری خرید خازن و نهایتا هزینه رزونانس در شبکه تست را بدست اورده و نهایتا مکانیابی بهینه را با روش ژنتیک انجام داده

  سال ارائه:  2008           نوع مقاله : ژورنال                گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:

  OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT, NON-LINEAR LOAD, HARMONIC ANALYSIS, GENETIC ALGORITHM (GA), HARMONIC SOURCE IDENTIFICATION AND CURRENT SEPARATION

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  کد مقاله g99
  عنوان مقاله:

  A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE                  گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:

  جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM), neutral current compensation, power quality improvement, T-connected transformer, voltage source converter (VSC

   

  متلبی راهی بسوی موفقیت
  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • An improved auto-tuning scheme for PI controllers

  کد مقاله C98

  عنوان مقاله:

  An improved auto-tuning scheme for PI controllers

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : روشهای زیگلر نیکولز و زیگلر نیکولز اصلاح , پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب

  PI/PID controllers; Ziegler–Nichols tuning; Auto-tuning; Load disturbance

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

  Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

  کد مقاله g205

  عنوان مقاله:

  Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  یکسوکننده نوع باک بوست ضریب توان واحد با تمدید نسبت تبدیل ولتاژ

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : harmonic rectifier, power factor correction (PFC), single-stage single-switch rectifier, unity power factor(UPF

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • Control of DFIG based Wind Generation to Improve Inter-Area Oscillation Damping

  کد مقاله g282

  عنوان مقاله:

  Control of DFIG based Wind Generation to Improve Inter-Area Oscillation Damping

  بررسی دینامیکی و کنترل   Doubly fed induction generator به منظور  بهبود نوسانهای موجود در یک شبکه قدرت.

  پروژه کنترل مدرن

  سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : Wind Generation, Doubly Fed Induction Generator, Inter-Area Oscillation

  موارد دیگر:

  1-مدل سیستم وبدست آوردن معادلات فضای حالت وتابع تبدیل سیستم
  2-بحث در مورد پایداری سیستم و بدست آوردن قطبها و رسم مکان هندسی ریشه ها و رسم نمودار بود و نایکوییست و مسیر حرکت قطبها
  3-اگر سیستم پایدار بود پاسخ پله در آن راببینیم
  4-چک کردن کنترل پذیری ورویت پذیری اگرمقاله نداشت باید خودمان طراحی کنیم
  5-طراحی فیدبک حالت وطراحی رویتگر حالت وانتخاب قطبها برای فیدبک حالت نزدیک محور و دورتر از آن
  6-انتخاب قطبها برای رویتگر حالت و نزدیک محور قطبه ودورتر از آن وشبیه سازی و ارایه نتایج

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  66,000 تومان