فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • %13 تخفیف A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

  A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

  کد مقاله g245

  عنوان مقاله:

  A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش کنترل تطبیقی ساده برای ردیابی مسیر ربات غیر هولونومیک

  کنترل تطبیقی برای کنترل مسیر یابی ربات

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : Actuator dynamics, adaptive control, dynamic surface design, nonholonomic mobile  robots, robot dynamics, robot kinematics

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 66,000 تومان
 • %24 تخفیف

  Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller

  کد مقاله C31
  عنوان مقاله
  Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller
  حل با روش گراديان MRAS و رسم نمودارها به ازاي گاماهاي مختلف
  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل تطبیقی، غیر خطی، روش گراديان , پروژه متلب, پروژه matlab , شبیه سازی با متلب MRAS
  Adaptive, nonlinear feedback controller

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان 57,800 تومان
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  کد مقاله g51

  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع

  پخش بار سیستم قدرت در حضور و عدم حضورDSTATCOM

  پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضورD-STATCOM

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال             گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow, پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  کد مقاله g98
  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش رفت و برگشت به عقب برای راه حل جریان در شبکه های توزیع

  بر روی شبکه 30باسه انجام شده است

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: Elsevier            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:درس بهره برداری، Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow

   

  متلبی راهی بسوی موفقیت

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

  A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

  کد مقاله g244
  عنوان مقاله:
  A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  یک روش طراحی کنترل کننده خطی MIMO برای بهینه سازی مقاوم و درجه دوم
  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره، SISO
  Optimal control, Robust control, Dynamic simulation, MIMO linear controllers, CSTR control

  در دو حالت با اغتشاش و بدون اغتشاش شبیه سازی شده است

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

  کد مقاله O11

  عنوان مقاله:

  A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

  پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  Computer networks, shortest paths, Genetic algorithms, Multimedia

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A memetic algorithm for graph coloring

  کد مقاله O6

  عنوان مقاله:

  A memetic algorithm for graph coloring

  پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  Graph coloring, Memetic algorithm, Crossover operator, Pool updating

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation

  کد مقاله P58
  عنوان مقاله:
  A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : مبدل DC/DC
  DC/DC converters, High efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A new improved adaptive imperialist competitive algorithm to solve the reconfiguration problem of distribution systems for loss reduction and voltage profile improvement

  A new improved adaptive imperialist competitive algorithm to solve the reconfiguration problem of distribution systems for loss reduction and voltage profile improvement

  کد مقاله g157

  عنوان مقاله:

  A new improved adaptive imperialist competitive algorithm to solve the reconfiguration problem of distribution systems for loss reduction and voltage profile improvement

  “Study of Reconfiguration for the Distribution System With Distributed Generators”

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  بازآرایی فیدرهای توزیع در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتمga-bfa

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                    گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ga algorithm, distributed generation, distribution system, feeder reconfiguration , Improved adaptive imperialist competitive ,algorithm, Reconfiguration ,Ant colony algorithm ,Genetic algorithm ,Distribution system ,Heuristic prohibited zone method

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان