فروشگاه متلبی

نمایش یک نتیجه

 • حلقه‌ی کرونا بهینه برای ولتاژهای متناوب 380 کیلوولت

  380kV Corona Ring Optimization for ac Voltages

  کد مقاله g363

  عنوان مقاله:

  380 kV Corona Ring Optimization for ac Voltages

  حلقه‌ی کرونا بهینه برای ولتاژهای متناوب 380 کیلوولت

  سال ارائه:  2011          نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  ac flashover, corona ring, electric field, radio interference پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  79,000 تومان
 • A survey of the dummy face and human face stimuli used in BCI Paradigm

  کد مقاله g302
  عنوان مقاله:
  A survey of the dummy face and human face stimuli used in BCI Paradigm
  بررسی صورت ساختگی و محرک چهره انسان مورد استفاده در پارادایم BCI
  سال ارائه: 2015 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  Event-related potentials, Brain-computer interface (BCI), Dummy face, Human face

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A background subtraction algorithm for detecting and tracking vehicles

  کد مقاله I60

  عنوان مقاله:

  A background subtraction algorithm for detecting and tracking vehicles

  تشخیص و برچسپ زدن به خودروها

  سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بینایی ماشین، ترافیک،ردیابی،  هوش مصنوعی، پردازش تصویر,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  Computer vision, Background subtraction, Background reconstruction, Background maintenance, Background update, Vehicle detection, Traffic surveillance, tracking

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  کد مقاله g51

  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع

  پخش بار سیستم قدرت در حضور و عدم حضورDSTATCOM

  پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضورD-STATCOM

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال             گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow, پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  کد مقاله g98
  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  روش رفت و برگشت به عقب برای راه حل جریان در شبکه های توزیع

  بر روی شبکه 30باسه انجام شده است

  سال ارائه:  2010       نوع مقاله: Elsevier            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:درس بهره برداری، Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow

   

  متلبی راهی بسوی موفقیت

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages

  A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages

  کد مقاله g3
  عنوان اصلی مقاله :

  A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جایابی خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
  سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: –
  کلید واژه : برق قدرت ، خازن گذاری capacitor sizing, capacitor placement, binary particle swarm optimization, harmonics, power flow, پروژه متلب

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Chaotic Firefly Algorithm Applied to Reliability-Redundancy Optimization

  کد مقاله O29

  عنوان مقاله:

  A Chaotic Firefly Algorithm Applied to Reliability-Redundancy Optimization

  سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم کرم شب تاب نامنظم طرحی کاربردی برای قابلیت اطمینان,پروژه متلب,شبیه سازی با متلب,matlab project,پروژه های matlab,

  evolutionary algorithms, firefly optimization, chaotic sequences, optimization, reliability redundancy optimization

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation

  کد مقاله P133

  عنوان مقاله:

  A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation

  روی فیدر 18 شینه IEEE  صورت گرفته است که دارای 9 فیوز در مسیر های انشعابی است و 1 ریکلوزر در مسیراصلی شبکه قرار دارد

  متاسفانه این شبیه سازی ناقص هست و خریداری نفرمایید

  سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال             گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع اقتصادی, شبیه سازی روی شبکه 18باسه IEEE

  Distributed generation (DG), distribution systems, IEEE 37-node test feeder, recloser-fuse coordination

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان
 • A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  کد مقاله g216

  عنوان مقاله:

  A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

  ترجمه فارسی موضوع مقاله:  ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای مکان یابی و اندازه بهینه DG در سیستم های توزیع

  توضیح:با الگوریتم PSO شبیه سازی بر روی شبکه 33 و 69 باسه انجام شده است

  سال ارائه:  2012       نوع مقاله: Elsevier                      ترجمه: دارد

  کلید واژه:  Distributed generation, Genetic algorithm, Placement, Particle swarm optimization, Losses

   

  فروشنده متلبی
  افزودن به سبد خرید
  76,000 تومان