شبیه‌سازی مقالات مهندسی شیمی با متلب

انجام پروژه مهندسی شیمی با قیمت مناسب

 • انجام پروژه مهندسی شیمی با متلب در همه زمینه‌ها مقدور می‌باشد.
 • حل معادلات ODE در متلب و حل معادلات PDE در متلب،  با استفاده از روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل در متلب که در زیر آمده، قابل انجام است.
 • روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل ساده مانند روش تفاضل محدود در متلب، روش عددی رانگ کوتا، کرانک نیکلسون در متلب …
 •   (FTCS، Runge Kutta،Crank Nicolson…)
 • روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل پیشرفته مانند روش اورتوگونال کولوکیشن  (روش هم مکانی متعامد  ) و روش المان محدود گالرکین  …
 • (Orthogonal Collocation،Galerkin Finite Element، …)
 • دستور ode15s در متلب و  دستور ode45 در متلب
 • تکنیک ادغام دستور ode15s در متلب و روش تفاضل محدود در متلب (  Finite Difference )برای تبدیل معادلات pde به ode و حل آن
 • تکنیک ادغام دستور fsolve در متلب و روش تفاضل محدود در متلب برای تبدیل دستگاه معادلات دیفرانسیل در متلب به دستگاه معادلات غیرخطی در متلب و حل آن
 • سایت متلبی دارای متخصصین حرفه ای شیمی جهت انجام پروژه های متلب است.

انجام پروژه مهندسی شیمی با متلب

شیمی با متلب

انجام پروژه مهندسی شیمی با متلب

نمونه مقالات مهندسی شیمی با متلب

 • در زمینه های جذب سطحی ( کد متلب مهندسی شیمی )
 • زوج شدن اکسایشی متان  (OCM) ( کد متلب مهندسی شیمی )
 • بازیابی گوگرد (فرآیند کلاوس) ( کد متلب مهندسی شیمی )
 • جذب دینامیک گاز طبیعی در بستر ثابت (ANG) ( کد متلب مهندسی شیمی )
 • تجزیه کاتالیستی هیدروژن سولفید در راکتور غشایی  ( کد متلب مهندسی شیمی )
 • نمونه مقالات مهندسی شیمی با متلب در فروشگاه متلبی موجود است.

Adsorption, Oxidative coupling of methane, Sulfide recovery (Claus process), Methane adsorptive storage system, Catalytic decomposition of H2S in a membrane reactor

همچنین برای خرید برخی از نمونه مقالات مهندسی شیمی با متلب ( پروژه متلب در زمینه مهندسی شیمی ) می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

پروژه های شیمی با متلب

نویسنده: احمدی

اگر نیاز به انجام پروژه متلب شیمی دارید, روی دکمه زیر کلیک کنید:

نمونه محصولات مهندسی شیمی