الگوریتم جستجوی کلاغ ها Crow Search Algorithm

کلاغ ها به عنوان هوشمند ترین پرندگان در نظر گرفته می شوند.

آنها دارای بزرگترین مغز نسبت به اندازه بدن خود هستند.

بر اساس نسبت مغز به بدن، مغز آنها کمی کمتر از مغز انسان است. شواهد فراوانی از کلاغ ها زیاد است.

آنها خودآگاهی را در آزمایش های آینه نشان داده اند و توانایی ساخت ابزار دارند.

کلاغ ها می توانند چهره ها را به خاطر بسپارند و هنگامی که یک رویکرد غیر دوستانه رو به رو هستند هشدار می دهند.

الگوریتم جستجوی کلاغ ها یا به اختصار CSA .

جهت دانلود کد رایگان الگوریتم کلاغ ها به این لینک مراجعه نمایید.