شبیه سازی با متلب
,

یک مثال عملی برای درس شناسایی سیستم با متلب

از یک سیستم به صورت عملی دیتا برداری شده است. دیتاهای حاصل در پایان همین پست پیوست شده است. این فایل شامل بردار زمان، بردار X و بردار Voltage است. اگر برای این سیستم یک مدل خطی نامتغیر با زمان در نظر بگیریم، این مدل را با استفاده از روشهای مختل…
شبیه سازی با متلب
,

تشخیص زن یا مرد بودن با پردازش تصویر در متلب و Avr

شرح پروژه:به اينصورت است که عکسي درزمان ورود فرد ، ازجلوي درب ورودي ساختمان به وسيله دوربين گرفته شود و تشخيص داده شود که شخصي که وارد شده زن يا مرد است.بنا بر شرح پروژه، اساس کار ما پردازش تصاوير است. که به بررسی آن می پردازيم :فصل 1…
شبیه سازی با متلب
,

پروژه کامپیوتری درس فرایند تصادفی با متلب

پروژه کامپیوتری درس فرایند تصادفی با متلببا یک آموزش متلب دیگر با برنامه آماده آن در خدمت شما هستیم:پاسخ الف: از حلقه ی FOR برای بدست آوردن مقادیر 1000 نمونه خروجی استفاده می کنیم.ابتدا سیگنال ورودی X[n] گوسی با میانگین صفر …
شبیه سازی با متلب
,

حل تابع با سری تیلور و روش نیوتن در متلب

دستور متلب syms x g=1/(x^3-(3/4)*x-0.5);شکل خودتابع t1=taylor(g, x,-0.5, 'Order', 2); t1=-4 ezplot(t1,[-1,1]);hold onشکل بسط تیلور مرتیه دوم در نقطه 0.5- t2=taylor(g, x,1.1, 'Order', 2); ======================================…
شبیه سازی با متلب
,

پروژه شناسایی سیستم با متلب

پروژه شناسایی سیستم فصل اول: معرفی سیستم ، خطی سازی و نمایش حالت های مختلف سیستم جهت شناسایی سیستم با متلب  معرفی سیستم و معادلات حاکم برآن:Cart_pendulum system ، سیستمی مکانیکی میباشد بدین صورت که مرکزیت جرم سیست…
شبیه سازی با متلب

Internal error: could not generate a new tab SimMechanics 2G

رفع مشکل Internal error: could not generate a new tab SimMechanics 2G در سیمولینک متلباگر فایل سیمولینک متلب شما در یک ورژن مشابه در کامپیوتر دیگری قابل اجراست و این مشکل در سیستم شما دیده میشه باید به روش زیر اقدام نماییداین کار بسیار ر…
شبیه سازی با متلب

روش های مختلف shrinking و zooming

روش های بزرگنمایی با نوعی oversampling این کار را انجام می دهند. دو روش متداول zooming عبارتند از : 1- Nearest neighbor interpolation : این روش با تکرار کردن مقادیر پیکسل ها عملیات بزرگ نمایی را انجام می دهد. 2- bilinear interpola…
شبیه سازی با متلب

راهکار ارائه پیشنهاد تطبیقی بر اساس یادگیری-Q در حراجهای ترکیبی

 ترجمه مقاله: A Q-Learning Based Adaptive Bidding Strategy in Combinatorial Auctions راهکار ارائه پیشنهاد تطبیقی بر اساس یادگیری-Q در حراجهای ترکیبی چکیده در سالهای اخیر، حراجهای ترکیبی، که در آن پیشنهاددهندگان اجازه دارند پیشنهادات خویش را …
Simulation and software Radio for mobile Communications

بدست آوردن تقریب سری تیلور مرتبه دوم با متلب

برای ییدا کردن تقریب سری تیلور مرتبه دوم, با یک مثال این کار را در متلب انجام می دهیم:خب اول باید تابع را در نرم افزار متلب بنویسیم. پس به اینصورت می نویسیم:syms xg=1/(x^3-(3/4)*x-0.5);شکل تابع نیز به صورت زیر می شود:…