هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

هوش مصنوعی و پردازش سیگنال دسته ای از محصولات فروشگاه متلبی است.

در آن پروژه های متلب که در زمینه هوش مصنوعی پیاده سازی شده, قرار داده شده است.

همچنین پروژه های متلب پردازش سیگنال و پردازش تصویر نیز در این دسته قرار گرفته اند.