ابرخازن موازی شده و به توربین pmsg direct drive variable speed wind turbine