کنترل فیدبک، کنترل بهینه، کنترل موتور DC، خطي‌سازي فيدبك DC Motor