ژورنال IEEE

مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک

(به انگلیسی: The Institute of Electrical and Electronics Engineers)

که به IEEE معروف است (آی-تریپِل-ئی /ai trɪpl i:‎/‏ گفته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای و غیرانتفاعی است.

هدف این مؤسسه کمک به پیش‌برد فناوری به‌طور عام و حوزه‌های وابسته به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به‌طور خاص است.

این مؤسسه بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو در ۱۶۰ کشور جهان دارد که ۴۵ درصد این اعضا خارج از ایالات متحده هستند.

مقالات IEEE رفرنس های خوبی برای انجام کارهای پژوهشی هستند.

 انجام پروژه متلب با سایت متلبی

سایت متلبی دارای بانک بزرگ شبیه سازی مقالات با متلب است.

در زیر نمونه ای از شبیه سازی مقالات IEEE توسط متخصصین سایت متلبی را مشاهده می کنید.