نوشته‌ها

پیش بینی سری زمانی به کمک شبکه عصبی با متلب

سفارش شبیه سازی مقالات درس شناسایی سیستم با متلب

انجام شبیه سازی مباحث درس شناسایی سیستم با نرم افزار متلب پذیرفته می شود. از جمله اقدامات قابل انجام:شناسایی به روش حداقل مربعات با متلبشناسایی سیستم با استفاده از تولید سیگنال PBRS  و روش همبستگی با متلبتخمین به روش حداقل مربعات…
پیش بینی سری زمانی به کمک شبکه عصبی با متلب
,

پیش بینی سری زمانی به کمک شبکه عصبی در متلب

خلاصه مبحث آموزشی :پیشگویی سری زمانی یک مساله مهم کاربردی است که در بسیاری از زمینه ها نظیر پیش بینی وضع هوا، اقتصاد ، کنترل و ... استفاده می شود .در این پست ما از هوش مصنوعی (شبکه عصبی ، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم فازی) برای مدل کردن سیستم (…