نوشته‌ها

مدلسازی حلقه کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون

مدلسازی حلقه کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون

مدلسازی حلقه کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون در این آموزش شبیه سازی  حلقه کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون (AVR) ارائه داده میشود. ولتاژ رگولاتور بعنوان بخش مهمی از سیستم تحریک ژنراتورهای بدون جاروبک وظیفه تنظیم ولتاژ در ژنراتور را بعهده دارد ولتاژ رگو…