نوشته‌ها

فروشگاه متلبی با هدف در دسترس قرار دادن شبیه سازی مقالات با نرم افزار تخصصی Matlab راه اندازی شده است

خرید کنید = کوپن تخفیف وفاداری از متلبی هدیه بگیرید

جهت رفتن به فروشگاه متلبی روی باتوم زیر کلیک کنید:

 
 
 
پروژه Matlab
 
 
 
 
 

مدلسازی موتور شنت با متلب

مدلسازی موتور شنت با متلب: با استفاده از مشخصات و پارامترهای یک موتور شنت شبیه سازی را در محیط متلب انجام می دهیم.

clear all
clc
ra=.6;
rf=240;
laa=.012;
lff=120;
laf=1.8;
Ta=laa/ra;
Tf=lff/rf;j=1;bm=0;bl=.2287;
disp(‘type your simulink program name and then type return’)
keyboard
subplot(311),plot(y(:,1),y(:,2)),title(‘ia,A’),grid
subplot(312),plot(y(:,1),y(:,3)),title(‘Te,n.m’),grid
subplot(313),plot(y(:,1),y(:,4)),title(‘if,A’),grid

در این برنامه متلب از دستور keyboard استفاده شده چرا که وقتی برنامه به این خط از برنامه متلب می رسد متوقف می شود و در حالت standby باقی می ماند تا ما اسم برنامه سیمولینک مورد نظر خود را می نویسیم.
بعد از اجرای برنامه سیمولینک به کامنت ویندوز متلب برمی گردیم و return را می نویسیم و اینتر میزنیم.
حالا دستورات plot شکلهای خروجی را رسم می کنند.
بلوک دیاگرام موتور شنت به صورت زیر است.

سیمولینک موتور شنت با متلب

مدلسازی موتور شنت با متلب
اگر نیاز به شبیه سازی موارد مشابه این آموزش دارید میتوانید انجام پروژه متلب خود را به متخصصین سایت متلبی بسپارید.
در سیمولینک متلب فوق گشتاور بار را صفر در نظر گرفته ایم که در ادامه غیر صفر بودن آنرا نیز بررسی خواهیم کرد.
مدلسازی موتور شنت با متلب

نتیجه مدلسازی موتور شنت با متلب

یکی از مشهودترین اتفاق در شکل بالا جریان راه اندازی بالا در لحظه اولیه هست, بخاطر وجود چنین جریان مخربی است که موتور را بصورت پله ای راه اندازی می کنند. وقوع گشتاور بالا در لحظه راه اندازی نیز بخاطر وجود جریان بالاست.
حالا در ادامه فرض می کنیم که بعد از چند لحظه که موتور راه افتاد بار مکانیکی را روی محور ماشین قرار می دهیم.

موتور شنت با بار در متلب

قرار دادن بار را روی ماشین در متلب با step انجام می دهیم. step را طوری تنظیم می کنیم که در لحظه مثلا 4ثانیه بار نامی که از تقسیم توان نامی بر سرعت نامی بدست می آید روی محور قرار گیرد.
متلبی دارای بانک بزرگ مقاله های شبیه سازی شده در متلب است. برای دیدن مقالات شبیه سازی شده به فروشگاه متلبی مراجعه نمایید.
مقدار گشتاور بار معادل 29.195 بدست می آید. من عمدا مقدار گشتاور را دوبرابر قرار دادم تا exaggerate کرده باشم و شکلها واضح تر باشند. در حقیقت تاثیر بار را بهتر خواهیم دید. نتایج عبارت اند از:
matlabi_motor shant3
تغییرات در لحظه 4ثانیه بوضوح مشهود است.مدلسازی موتور شنت با متلب را نیز انجام دادیم :)