نوشته‌ها

طراحی کنترل کننده PID
,

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA و الگوریتم انبوه ذرات PSO

طراحی کنترل کننده PID جهت یک سیستم (جرم و فنرودمپر) با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA و الگوریتم انبوه ذرات PSO این یک پروژه درس چند متغیره با متلب است: مقدمه انواع مسایل بهینه سازی 1- سعی و خطا 2- تک بعدی(تک متغیره) و چندبعدی(چندمتغیره) 3- پویا…