نوشته‌ها

Data Import and Analysis

ورود داده ها و تجزیه و تحلیل انها در متلب

دسترسی به داده ها از فایل های متنی، صفحات گسترده، سخت افزار، نرم افزار دیگر، یا وب. کاوش داده ها برای شناسایی روندها، آزمون فرضیه ها و برآورد عدم قطعیت. ایجاد الگوریتم های سفارشی، تجسم ها و مدل ها.واردات و صادرات داده فایل های متنی، صفح…