با سلام

با توجه به اهمیت موسسه متلبی به در دسترس قرار گرفتن پروژه های شبیه سازی شده در متلب برای تمام مخاطبین عزیز بر آن شدیم تا این هدف را میسر سازیم.

جهت حفظ ارزش مادی و معنوی محصولات متلبی تصمیم بر تعویض پروژه متلب (مقالات شبیه سازی شده) با همه مخاطبین شد.

تا بیش از پیش حمایت متقابل خود را به اعتماد شما جامع عمل بپوشانیم.

 

معیار تعویض پروژه:

الف) بایستی فقط شبیه سازی مقاله باشد و نه تمرین و یا حتی پایان نامه

ب) دارای گزارش فارسی باشد

ج)مقالات 2010به بالا ارزش بیشتری جهت تایید دارند

د) شفافیت نتایج و شبیه سازی شما تاثیر مهمی در پذیرش سریع درخواست شما دارد

شرایط تعویض:

تعویض فقط با کدهای جی متلبی امکانپذیر است

برای دیدن کدهای جی به سایت متلبی بروید

 

نحوه تعویض:

ابتدا مقاله شبیه سازی خود را به همراه عکس از نتایج خروجی برنامه برای متلبی به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:

matlabi_ir[at]yahoo.com

پس از تایید توسط تیم متلبی به شما اعلام می شود تا شبیه سازی را ارسال بفرمایید. در صورت تایید صحت شبیه سازی شما تعویض با کد مد نظر شما انجام می شود