جعبه ابزار ریاضیات در متلب (Symbolic Math Toolbox) محاسبات  را وارد محیط MATLAB می برد. این جعبه ابزار امکانات عددی و گرافیکی MATLAB را به وسیله ی نوع دیگری از محاسبات ریاضی که در زیر ذکر شده است تکمیل می کند. به زبان ساده در این جعبه ابزار به جای سرکار داشتن با اعداد با حروف یا همان نماد ها سر رو کار داریم.

  • حساب دیفرانسیل و انتگرال (مشتق، انتگرال، حد، مجموع سری، سری تیلور)
  • جبر خطی (معکوس، دترمینال، مقدار ویژه، تجزیه به مقادیر یکتا و صورت متعارفی یک ماتریس نمادین)
  • ساده سازی (روشهای ساده کردن یک عبارت جبری)
  • حل معادلات (راه حلهای نمادین و عددی معادلات جبری و معادلات دیفرانسیل)
  • توابع ریاضی خاص (توابع ریاضی خاص معمول)
  • محاسبات دقت متغییر (ارزیابی عددی عبارات ریاضی بر حسب دقت های تعریف شده)
  • تبدیل ها (فوریه، لاپلاس، z و تبدیل های معکوس آنها)

 
موتور محاسباتی که در این جعبه ابزار از آن استفاده می شود هسته ®MAPLE می باشد که اولین بار در دانشگاه واترلوی کانادا (Waterloo) و اخیرا در بخش فنی کالج ذوریخ توسعه یافت. MAPLE تحت پشتیبانی Waterloo Maple تحت فروش قرار گرفت.
این جعبه ابزار در MATLAB 6.0 و نسخه های بالاتر آن موجود می باشد.
به طور کلی دو جعبه ابزار نمادین وجود دارد.
1- جعبه ابزار ریاضیات نمادین که مجموعه ای بیش از 100 تابع MATLAB است که دسترسی به هسته Maple را به وسیله توابعی که به شکل املای توابع MATLAB هستند را فراهم می کند. همچنین این جعبه ابزار به شما اجازه می دهد که دسترسی به توابع جبرخطی Maple داشته باشید.
2- جعبه ابزار نمادین تعمیم داده شده امکان دسترسی به بسته های (Packages) غیر گرافیکی Maple، ویژگی های برنامه نویسی Maple و زیر برنامه های تعریف شده توسط کاربر در Maple را برای شما فراهم می کند.
به وسیله این دو جعبه ابزار می توان M-file هایی را تعریف نمود که در آن به توابع و فضای کاری Maple دسترسی داشت.
اگر شما از قبل یک کپی از نرم افزار Maple V داشته باشید، می توانید از آن به جای کتابخانه ای که توسط ریاضیات سمبولیک ارائه می شود استفاده کنید، به این ترتیب در فایل mapleinit.m که در دایرکتوری MATLAB وجود دارد به جای آدرس موجود آدرس محلی که Maple در آن نصب شده است را باید نوشت.
ویرایش و تلخیص شده از کتاب: محاسبات سمبلیک در MATLAB، راهنمای استفاده از جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک

مدلسازی موتور شنت با متلب