مدلسازی حلقه کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون

در این آموزش شبیه سازی  حلقه کنترل ولتاژ ژنراتور سنکرون (AVR) ارائه داده میشود.

ولتاژ رگولاتور بعنوان بخش مهمی از سیستم تحریک ژنراتورهای بدون جاروبک وظیفه تنظیم ولتاژ در ژنراتور را بعهده دارد

ولتاژ رگولاتور با سیم پیچ اصلی استاتور وسیم پیچ تحریک در ارتباط بوده و حلقه کنترل بسته ای را جهت کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور با دقتی در حدود 1/5 درصد ایجاد می نماید

معمولاولتاژ رگولاتورها ،حفاظتهای کاهش یا افزایش تحریک ،کاهش یا افزایش ولتاژ و اتصال کوتاه در سیم پیچ میدان را نیز انجام می دهند

ولتاژ رگولاتور وظیفه تنظیم توان راکتیو تولید شده توسط ژنراتور را به عهده دارد

ولتاژ رگولاتورهای جدید دارای قابلیتهای بیشتری مانند کنترل توان راکتیو ، تصحیح ضریب توان ، تنظیم نرم ولتاژ و تنظیم ولتاژ براساس نسبت ولتاژ به فرکانس را دارا می باشند.

AVR model

AVR model


این مدل دارای چهار بخش تقویت کننده، تحریک، ژنراتور و سنسور می باشد. داشتن پاسخ پله این مدل یکی از تحلیل های مهمی است که در رابطه با حلقه AVR مطرح می شود.
در اینجا ما با دادن پاسخ پله به ورودی آن، عملکرد حلقه AVR را در دو حالت سیستم دارای کنترل کننده PID و بدون آن بررسی خواهیم کرد.
simulation

simulation


متلب
دانلود فایل شبیه سازی