نوشته‌ها

آموزش سیمولینک با متلبی

آموزش سیمولینک (قسمت دوم)

آموزش سیمولینک را در این بخش نیز ادامه میدهیم.در قسمت اول آموزش با يك مثال بسيار ساده نحوه ايجاد مدل، آوردن قطعات از كتابخانه، اتصال قطعات به يكديگر و در نهايت شبيه‌سازي مدل مورد نظر بيان شد. اكنون در قسمت دوم با ذكر چند مثال كاربردي، آموز…