نوشته‌ها

ماشین های القایی متقارن در متلب

ماشین های القایی متقارن در متلب قسمت دوم

در قسمت اول از آموزش شبیه سازی با متلب در مورد رفتارهای موتور القایی در خدمت شما مواردی را ذکر کردیم, در این قسمت نیز حالتهای دیگری را بوجود و تحلیل خواهیم کرد. میخواهیم موتور را در ابتدا بی بار راه اندازی کنیم و بعد از اینکه به حالت مان…