نوشته‌ها

توابع نمایی در متلب

توابع نمایی در متلب

توابع نمایی در متلب Complex Exponentials in Matlab در این بخش میخواهیم تابع نمایی را در متلب با بازه ای مشخص بنویسیم و قسمت های موهومی و حقیقی آن را با دستورات متلب مشخص کنیمتابع نمایی ما می تواند به صورت زیر باشد:همانطور که میبینیم  …