نوشته‌ها

مثال عملی برای درس شناسایی سیستم با متلب
,

یک مثال عملی برای درس شناسایی سیستم با متلب

یک مثال عملی برای درس شناسایی سیستم با متلب از یک سیستم به صورت عملی دیتا برداری شده است. دیتاهای حاصل در پایان همین پست پیوست شده است. این فایل شامل بردار زمان، بردار X و بردار Voltage است. اگر برای این سیستم یک مدل خطی نامتغیر با زمان در ن…