نوشته‌ها

طراحی کنترل کننده PID
,

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA و الگوریتم انبوه ذرات PSO

طراحی کنترل کننده PID جهت یک سیستم (جرم و فنرودمپر) با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA و الگوریتم انبوه ذرات PSO این یک پروژه درس چند متغیره با متلب است:مقدمهانواع مسایل بهینه سازی1- سعی و خطا2- تک بعدی(تک متغیره) و چندبعدی(چندمتغیره)3-…