استفاده از آموزش ها و شبیه سازی های «متلبی» به منزله قبول شرایط زیر است:

  1. سوال در مورد هر محصول را در قسمت دیدگاه(نظرات) همان محصول اعلام کنید
  2. هر محصول سفارش داده شده، صرفا مختص استفاده دریافت کننده اصلی آن محصول است و فرد دریافت کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.
  3. پشتیبانی در مورد نحوه اجرای شبیه سازی ها و سوالات در این زمینه نیز رایگان انجام می شود.
  4. محصولات «متلبی» به عنوان منبع مطالعه و یادگیری فردی می باشند. متلبی و مدرسین مجموعه های آموزشی، مسئولیتی در قبال پاسخگویی به پرسش های علمی و موردی استفاده کنندگان از محصولات ندارند.
  5. محصولات «متلبی»، صرفا برای اهداف آموزشی طراحی شده اند. متلبی مسئولیتی در استفاده از محتوای آموزش ها در پیاده سازی آزمایشگاهی، صنعتی و ساخت عملی ندارد.