این پست صرفا جهت دانلود مقاله مدنظر شماست و برای اطلاعات بیشتر و جستجوی بهتر و سریعتر به فروشگاه متلبی بروید.
لازم به ذکر است سایت متلبی شبیه سازی با متلب و فروش شبیه سازی مقالات در متلب را خدمت رسانی می کند.
جهت انتخاب پروژه:
می توانید با رفتن به فروشگاه متلبی و در قسمت جستجوی فروشگاه در ستون سمت راست , کلیدواژه خود را تایپ و با زدن اینتر جستجو کنید.
اگر مایل به انتخاب از همین صفحه هستین (این پست شامل بخشی از پروژه های آماده متلبی است) با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را انتخاب نمایید.در صورت داشتن سوال در مورد پروژه ها به تلگرام 09378425676 پیام  ارسال کنید تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم

پروژه های آماده در فروشگاه متلبی جهت خرید آنلاین موجود می باشند و هزینه آنها نیز مشخص است
در صورتی که تمایل به خرید از طریق واریز کارت به کارت دارید میتوانید کد مربوطه را به شماره 09378425676 پیامک کنید تا نحوه خرید پیامک شود.

بانک مقالات شبیه سازی شده برق قدرت _ قسمت چهارم

-پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب-
—————————————————–

برای دانلود هر مقاله طبق کد تعیین شده برای هر مقاله, بر روی موضوع مقاله کلیک نمایید

بانک اصلی مقالات ،ارزان تر از همه

کد مقاله g409
عنوان مقاله:
Advanced Control Strategies to Enable a More Wide-Scale Adoption of Single-Phase Photovoltaic Systems
شبیه سازی مربوط به شکل 4.12 صفحه ی 63 فایل پی دی اف-صفحه 118 فایل پی دی اف شکل و جدول مقادیر-صفحه 64 شکل موجهای مربوطه.
شکل اصلی صفحه ی 63-شکل موجها 64-مقادیر(جدول) و شکل مدار صفحه
سال ارائه:  2014           نوع مقاله: تزدکتری                 گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
  
کد مقاله g410
عنوان مقاله:
Single-Phase On-Board Bidirectional PEV Charger for V2G Reactive Power Operation
سال ارائه:  2014           نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Battery charger, plug-in electric vehicle (PEV), reactive power, vehicle-to-grid (V2G)
 
کد مقاله g411
عنوان مقاله:
Power Loss Minimization in Distribution System Using Network Reconfiguration in the Presence of Distributed Generation
به حداقل رسیدن تلفات در سیستم توزیع به روش تجدید آرایش در حضور تولید پراکنده  با الگوریتم جستجوی هارمونی(HS)
شامل مراحل:
پخش بار بدون نصب DG و تجدید آرایش
جایابی بهینه و انتخاب ظرفیت بهینه منبع DG به کمک الگوریتم HSA
تجدید آرایش در حضور منابع تولید پراکنده
شبیه سازی مقاله شامل مراحل فوق صورت پذیرفته است.
ترجمه و گزارش فارسی نیز موجود است.
سال ارائه:  2013           نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Distributed generation, distribution system, Harmony Search Algorithm, real power loss, reconfiguration, voltage
profile

 
کد مقاله g412
عنوان مقاله:
Optimal placement of DG in radial distribution systems based on new voltage stability index under load growth
سال ارائه:  2015           نوع مقاله:               Elsevier   گزارش فارسی: ندارد
کلید واژه:
Distributed generation, Radial distribution system,Voltage stability index
 
کد مقاله g413
عنوان مقاله:
Optimal Placement and Sizing Method to Improve the Voltage Stability Margin in a Distribution System Using Distributed Generation
متد جایگزینی و سایز بندی بهینه به منظور تقویت و بهبود حاشیه ثبات و پایداری ولتاژ در سیستم های توزیع با استفاده از تولید توزیع شده
با شبکه 33باسه انجام شده
سال ارائه:  2013           نوع مقاله:               IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Distributed generation (DG), distribution system, optimum power flow, voltage profile, voltage stability
  
کد مقاله g414
عنوان مقاله:
Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power System
سال ارائه:  2011           نوع مقاله: متفرقه                 گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Dynamic Performance, FACTs, Matlab/Simulink,Transient Stability
مقالات شبیه سازی شده برق قدرت
 
کد مقاله g420
عنوان مقاله:
Optimal Planning of a Smart Microgrid Including Demand Response and Intermittent Renewable Energy Resources
موقعیت واحدها براساس مقالات قبلی نویسنده مقاله حاضر ، به دلیل مشخص نبودن روش و ارتباط واحدها در مقاله حاضر آمده است.
سال ارائه: 2014          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Active controller, heating/cooling system, renewable energy, smart microgrid
 
کد مقاله g421
عنوان مقاله:
Modeling and Simulation of Solar PV and DFIG Based Wind Hybrid System
سال ارائه:  2015          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Hybrid system; DFIG; PV cell; MPPT; Converters;
 
کد مقاله g422
عنوان مقاله:
Distribution network reconfiguration for power loss minimization and voltage profile improvement using cuckoo search algorithm
با انجام دو الگوریتم CSA و GA , ICA به همراه اضافه کردن شاخصی مانند VSI(voltage stability index) و اضافه کردن آن به تابع هدف با وزن مشخص
سال ارائه:  2015          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Distribution network reconfiguration, Cuckoo search algorithm, Particle swarm optimization, Continuous genetic algorithm, Power loss reduction
 
کد مقاله g423
عنوان مقاله:
Simultaneous placement and sizing of DGs and shunt capacitors in distribution systems by using IMDE algorithm
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
DG, Capacitor, Distribution systems, IMDE algorithm
 
کد مقاله g425
عنوان مقاله:
Study on Transient Recovery Voltages for Transformer-Limited Faults
سال ارائه:  2014          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Amplitude factor, circuit breaker (CB), frequency-response analysis (FRA), rate of rise of TRV, transformer-limited fault, transient recovery voltage
 
کد مقاله g426
عنوان مقاله:
Dynamic economic dispatch of a microgrid: Mathematical models and solution algorithm
این مقاله به معرفی نیروگاه مجازی برای تبادل توان در بهینه ترین حالت ذخیره و توان در حضور منابع تجدیدپذیر میپردازد و سناریوهای متعددی برای بار و تولید و قیمت بازار تعریف کرده و شماتیک نیروگاه مجازی را بصورت یک باس با منبع تعریف کرده و هزینه بهینه سازی بهره بردار را بادرنظر گرفتن قیدهای متعدد با الگوریتم پرنده بهینه کرده است که در سناریو اول فرض کردیم که تمام متغیرهای مساله معین است و عدم قطعیت در مساله تعریف نشده است و باتوجه به اینکه اطلاعات خطوط و توان بارها کامل نبوده بنابراین بار فرضی و برخی تنظیمات فرضی در نظر گرفتیم
از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است
سال ارائه:  2014          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Microgrid, Dynamic economic dispatch, Uncertainty, Improved particle swarm optimization, Monte Carlo simulation, Operation scheduling strategies
 
کد مقاله g427
عنوان مقاله:
Single-DC-Source 7-Level CHB Inverter with Multicarrier Level-Shifted PWM
سال ارائه:  2015          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
multilevel inverter, cascaded H-bridge, multicarrier PWM, single DC source, power quality
 
کد مقاله g428
عنوان مقاله:
Impact of wind uncertainty, plug-in-electric vehicles and demand response program on transmission network expansion planning
سال ارائه:  2015          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: ندارد
کلید واژه:
DC power flow, Demand response, Gbest artificial bee colony optimization, algorithm, Static transmission network expansion, planning, Plug-in-electric vehicles, Wind-farms
 
کد مقاله g429
عنوان مقاله:
Simultaneous allocation of distributed energy resource using improved particle swarm optimization
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Distributed energy resources, Distribution network reconfiguration, Improved particle swarm optimization, Guided search algorithm, Smart grids
 
کد مقاله g430
عنوان مقاله:
Design of an efficient small wind-energy conversion system with an adaptive sensorless MPPT strategy
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Small wind turbines, Permanent magnet synchronous generator, MPPT, Angle tracking observer, Field oriented control, Extremum seeking
 
کد مقاله g431
عنوان مقاله:
Solution of optimal power flow with FACTS devices using a novel oppositional krill herd algorithm
ترجمه موضوع مقاله: راه حل جریان برق بهینه (توان) ادوات fact [1] با استفاده از یک طرح مخالف الگوریتم krill herd[2] گروه میگوه ها
در این مقاله پخش بار بهینه شبکه قدرت بهمراه ادوات فکت از قبیل TCSC و TCPS با الگوریتم میگوی اصلی و میگوی مخالف پرداخته است و چهار تابع هدف تلفات و هزینه تولید و هزینه الودگی زیستی و مجموع سه هزینه برای بهینه سازی استفاده شده است و متغیرهای بهینه سازی به ترتیب برابر توان ژنراتورهای تولیدی بجز اسلک و ولتاژ ژنراتورها و تپ ترانس ها و ظرفیت توان راکتیو اضافی و راکتانس اداوات TCSC و زاویه شیفت فازی TCPS است.
روی شبکه 30باسه انجام شده
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
FACTS devices, Krill herd algorithm, Opposite number, Optimal power flow, Optimization
 
کد مقاله g432
عنوان مقاله:
Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants
ترجمه موضوع مقاله:
اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتائیک پراکنده و نیروگاه بادی
این مقاله مکانیابی منابع پراکنده در شبکه توزیع را با الگوریتم جستجوی هوشمند مبتنی بر کریل دریایی (الگوریتم میگوها) انجام داده است و براین اساس تابع هزینه را تلفات و یا انرژی تلف شده درنظر گرفته و محدودیتهای جریان خطوط و ولتاژ باس و محدودیت توان تولیدی را در نظر گرفته. در شبکه 33 باسع توزیع در صورتیکه 3 دیجی مدنظر باشد و ضریب توان واحدها 0.866 پسفاز باشد
سال ارائه:  2014          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Wind turbine, Photovoltaic plant, Distribution network, Voltage disturbance, SVC, Genetic algorithm
 
کد مقاله g433
عنوان مقاله:
Active–reactive power approaches for optimal placement of charge stations in power systems
در این مقاله روش تحلیلی بر اساس معادلات توان راکتیو و اکتیو شارژ منابع پارک ماشین برقی در یک شبکه توزیع پرداخته است و سپس با روش تقریبی جریان مقاله مرجع مقایسه کرده است و بر اساس ان ابتدا 4 سناریو برای توان شارژ و دشارژ منابع تعریف کرده و سپس عملکرد روش را بر روی شبکه با بارهای مختلف ( متعادل و افزایشی و مثلثی ) تست کرده است. برای ارزیابی روش موجود یک شبکه توزیع 11 باسه را در نظر میگریم و با استفاده از جعبه ایزار matpower ورژن 6 به بهینه سازی با روش پیشنهادی پخش بار با روابط آن می پردازیم
سال ارائه:  2017          نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Charge stations’ location, Evs, Active and reactive power optimisation, Power loss reduction
 
کد مقاله g434
عنوان مقاله:
A Combined Approach of Using an SDBR and a STATCOM to Enhance the Stability of a Wind Farm
در این مقاله برای پایدارسازی ژنراتورهای القایی توربین بادی در برابر نوسانات توان در مجاورت استاتکام و پاسخ دهی استاتکام در برابر تغییرات توان واکنشی در اثر اتصال کوتاه در شبکه قدرت , با استفاده از مقاومت ترمز استاتیکی و میراکردن نوسانات در شبکه می پردازد
توضیح: نویسنده مقاله یکی از اساتید مشهور و نویسنده کشور ژاپن در زمینه های انرژی بادی و دارای مقالات متعدد در همین زمینه است و در چندتا مقاله که دیده بودم دقیقا همین شبکه و همین مساله پایداری توربین بادی را بررسی کرده و تمام مراجع شبکه و توربین و پارامترهای کنترلی را ارجاع داده به یک کتاب که همان مرجع شش مقاله است و نویسنده خودش است و در مقاله مرجع شماره 36 و چند مرجع دیگر هم ارجاع به کتابها و مقالات دیگر داده و درنتیجه پارامترهای کامل مدل شش جرمی و اطلاعات نقطه کار دقیق شبکه (بجز انچه در مقاله است ) در کتاب لانین است که از سایت اشپرینگر باید خرید تا رویت شود و درنتیجه اطلاعات در دسترس نیست و بنابراین من از مدل دو جرمی با منحنی ضریب توان بادی مشابه مقاله استفاده کرده. در اینجا لازم بذکر است که مقاله منجنی سرعت باد را برای چندصد ثانیه سرعت باد را لحاظ و رسم کرده ولی در تمام شبیه سازیها فقط پنج ثانیه شبیه سازی نشان داده شده و نتایج نمودار های ولتاژ و زاویه بار ژنراتورها و میراشدن نقطه کار ولتاژ و سرعت و زاویه در ثانیه های اخر شبیه سازی نشان داده شده در مقاله بیانگر این است که سرعت باد و توان بادی ثابت در زمان شبیه سازی ثابت و گشتاور ثابت بوده و گرنه اگر توان باد با سرعت باد تغییر کند که ولتاژ باس و زاویه ها دارای کمی نوسان باید گردد که اینطور نیست.
بهمین منظور در شبیه سازی برای بهبود سرعت شبیه سازی بجای مدل تکجرمی مدل گشتاور ثابت قرار دادیم.
با اینحال فایل شبیه سازی با مدل توربین ضمیمه شده است.
پس با این تفاسیر هیچ نقصی در گزارش شکلهای شبیه سازی و شبیه سازی نیست.
سال ارائه:  2015          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Induction generator, SDBR, stability, STATCOM, torsional oscillation, wind farm
 
کد مقاله g435
عنوان مقاله:
Stochastic approach to represent distributed energy resources in the form of a virtual power plant in energy and reserve markets
شبیه سازی مقاله + یک سناریو نوآوری روی آن انجام شده
توضیح: این مقاله به معرفی نیروگاه مجازی برای تبادل توان در بهینه ترین حالت ذخیره و توان در حضور منابع تجدیدپذیر میپردازد و سناریوهای متعددی برای بار و تولید و قیمت بازار تعریف کرده و شماتیک نیروگاه مجازی را بصورت یک باس با منبع تعریف کرده و هزینه بهینه سازی بهره بردار را بادرنظر گرفتن قیدهای متعدد با الگوریتم پرنده بهینه کرده است که در سناریو اول فرض مکنیم که تمام متفیرهای مساله معین است و عدم قطعیت در مساله تعریف نشده است و باتوجه به اینکه اطلاعات خطوط و توان بارها کامل نبوده بنابراین بار فرضی و برخی تنظیمات فرضی در نظر میگیریم.
شبیه سازی برای بار و قیمتهای فرضی دارای 4 سناریو با درنظر گرفتن عدم قطعیت و یا قطعیت است و سناریو پنجم نواوری بوده که در این سناریو تمام منابع ذخیره بهمراه قیمت بازار و مدل بار دارای عدم قطعیت نرمال لگاریتمی و بار با توزیع نرمال هستند و بهینه سازی با الگوریتم پرنده انجام شده است.
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
uncertain systems, distributed power generation, integer programming, load (electric), nonlinear programming, particle swarm optimisation, power distribution economics, power engineering computing, power generation economics, power generation scheduling, power markets, stochastic processes
 
کد مقاله g436
عنوان مقاله:
Field-Oriented Control and Direct Torque Control for Paralleled VSIs Fed PMSM Drives With Variable Switching Frequencies
فقط بخش III , قسمت A و B که مربوط به کنترل میدان گرا می باشد شبیه سازی شده
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Chaotic PWM, direct torque control (DTC), field-oriented control (FOC), paralleled VSIs, permanent magnet
synchronous motor (PMSM) drive

 
کد مقاله g437
عنوان مقاله:
Passive islanding detection using inverter nonlinear effects
روند شبیه سازی به همان صورت است که در مقاله آمده است…
در این شبیه سازی میخواهیم تا با استفاده از بدست آوردن امپدانس میکروگرید به صورت پسیو، حالت جزیره ای و حالت متصل به شبکه را تشخیص دهیم
در این شبیه سازی می بایست پس از اتصال به شبکه و قبل از آن امپدانس را بدست آوریم تا بتوانیم مقایسه ای نسبت به امپدانس میکروگرید قبل از حالت جزیره ای و بعد از آن داشته باشیم
بدلیل یکسان نبودن پارامترهای شبیه سازی ما و شبیه سازی مقاله(از قبیل مقادیر فیلترها، زمان های ton و toff و …) توقع نداریم که نتایج کاملا مشابه باشند اما روند باید به همان شکل باشد.
سال ارائه:  2017          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
distributed generation, grid impedance estimation, dead-time, passive islanding detection, power system monitoring.
 
کد مقاله g438
عنوان مقاله:
An Estimator-Based Distributed Voltage Predictive Control Strategy for AC Islanded Microgrids
سال ارائه:  2014          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Distributed voltage predictive control, voltage estimator, dynamic performance, robustness, islanded microgrid
 
کد مقاله g439
عنوان مقاله:
A Model Predictive Control of Parallel Inverters for Distributed Generations in Microgrids
توضیحات:

  1. روش MPC دقیقا مشابه تشریح مقاله پیاده سازی شده است. این روش در تابع MPCDG.m پیاده سازی شده است

2- برای پیاده سازی روش Droop  باید مرجع 19 پیاده سازی شده و کلیه مشخصه های Droop و ضرایب PID در مقاله با جزئیات آورده شده باشد که نیست
سال ارائه:  2016          نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
distributed energy resources; grid-tied inverters; microgrids; model predictive control; power flow control
 

  1. در واقع سیستم های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه های خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس شانت، زاویه فاز که بعنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل می نمایند، کنترل کنند. در واقع FACTS دارای نقش اساسی در افزایش انعطاف پذیری انتقال توان وامنیت پایداری دینامیک سیستم های قدرت می باشد.
  2. krill herd algorithm معروف به الگوریتم گروه میگوه ها نوعی کد نویسی در برنامه متلب است. الگوریتم Krill Herd یا الگوریتم کریل ها یا الگوریتم میگو ها توسط امیر حسین گندمی و امیر حسین علوی در سال ۲۰۱۲ برای بهینه سازی مدل ریاضی ارایه گردید. الگوریتم Krill Herd جز الگوریتم های هوش ازدحامی دسته بندی می شود و حرکت دسته جمعی کریل ها را برای یافتن غذا مورد بررسی قرار داده است .

matlab matlab project free دانلود پروژه متلب آموزش Simulink آموزش سیمولینک متلب آموزش متلب آموزش نصب Matlab  آموزش کامل نصب Matlab R2015a انجام شبیه سازی با متلب برنامه متلب دانلود Matlab R2015a دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار متلب دانلود رایگان Matlab R2015a دانلود رایگان متلب 2015 دانلود مستقیم Matlab R2015a دانلود مستقیم متلب 2015 سفارش انجام پروژه متلبسفارش شبیه سازی با متلب شبیه سازی با Matlabشبیه سازی با متلب شبیه سازی در matlab شبیه سازی در matlab پروژه متلب شبیه سازی مقالات با متلبفروشگاه متلبی متلب مقالات شبیه سازی شدهمقالات شبیه سازی شده با متلب مقالات شبیه سازی شده برق قدرت مقالات شبیه سازی شده در متلب موتور القایی نحوه سفارش پروژه متلب پردازش سیگنال و هوش مصنوعی پروزه matlabپروژه Matlab پروژه آماده پروژه آماده با متلبپروژه آماده متلب پروژه برق قدرت با مطلب پروژه رایگان متلب پروژه متلب پروژه متلب برق پروژه متلب برق کنترل پروژه متلب محاسبات عددی پروژه متلب پردازش تصویر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .